aiximateix

Azanuyense: 

Aixi mateix

Alinsense: 

Castellano: 

Català: 

Definición: